FANDOM


Broderick et al. (2003)

Bibliografiske data

Broderick, Anne; MacLaren, Pauline ; Pei-YA, Claudia

“Brand meaning negotiation and the role of the online community”, I The Journal of Customer behaviour, 2003

Hovedpointe

Internettet har faciliteret muligheden for flere og større brand communities, en form for fællesskaber der altid har eksisteret, fx omkring bilmærker, men som er blevet forstærket af internettets muligheder for at netværke, dvs. opretholde forholdsvis svage relationer, samt muligheden for at deltage helt efter egen interesse, overskud m.m.

Deltagelsen i disse brand communities, skyldes at individer stykker deres identitet sammen af forskellige brands. Det er derfor naturligt, at et brand må have en række attraktive karakteristika, som individet ønsker at sætte sig selv i forbindelse med, eksemplet med Austin Mini med dets værdier som ’fun’ og ’playful’. Forfatterne mener at disse brand communities, kan bruges til at skabe kundeloyalitet.

Brandets mening skabes ikke af kun af afsenderen af meninger, fx fabrikanten, men opstår i interaktion mellem the marketing environment, the individual environment og the social environment.

Citat

”.. a brand community forms a social grouping and therefore, constitutes a potentially strong contribution to an individuals self-identity” (Broderick; 78)

Kritik

Er naturligvis præget af tiden den er skrevet I, hvorfor den er forholdsvis optimistisk I dens forståelse af disse communities. Der mangler eksempelvis en grundigere overvejelse omkring, hvilke typer af personer der deltagere i disse fællesskaber, hvilket naturligvis har indflydelse på, hvor meget producenterne kan bruges de tilgængelige informationer til.

Tags

Brand community, brand meaning, share of brand loyalty