FANDOM


EXPLORING CORPORATE STRATEGY - Stakeholder expectations and organizational purposes


IDENTIFICERING AF INTERESSENTER Interessenter er de individer, der er afhængige af organisationen eller virksomheden for at få opfyldt deres egne mål. Det samme gør sig ligeledes gældende den anden vej rundt. Når interessenter skal identificeres er det næsten umuligt at gøre dette uden en egentlig sag/situation - uden nogen faktisk kontekst. Med det mener forfatterne, at det først er når der opstår en egentlig sag, at man som strateg vil være i stand til at se, hvilke interessentgrupper, der vil opstå og ønske at påvirke en given beslutning. Meget få individer har mulighed for at udøve magt, så kun når disse samler sig i interessentgruppe, vil der være mulighed for at have egentlig indflydelse på virksomhedens strategier.


KORTLÆGNING AF INTERESSENTER - STAKEHOLDER MAPPING Ved at kortlægge interessenternes forventninger og magt bliver det nemmere at vurdere politiske prioriteringer. Johnson og Kevan foreslår at man opdeler interessenterne i en Magt/Interesse Matrix som er skitseret i figur 5.5. Figuren er opdelt i fire kasser efter om interessenterne har meget eller lidt magt samt om de er meget eller lidt interesseret i virksomheden. Har en interessent f.eks. ikke særlig meget magt og kun lidt interessere i virksomheden behøves der ikke tages specielle hensyn til denne når beslutninger tages.


KORTLÆGNING AF MAGT Idet magt bruges som væsentlig faktor i forbindelse med matrix'en, er det vigtigt at vide, hvordan interessenternes magt kortlægges. Johnson og Kevan beskriver magt således ”power is best understood as the extent to which individuals or groups are able to persuade, induce or coerce others into following certain courses of action”, og siger at der findes 4 gode indikatorer for om interessenten/interessenterne;

1. Interessentens/interessenternes status. F.eks. hvor højt op i virksomhedens hierarki en medarbejder er, eller hvor høj en løn han/hun får.

2. Besiddelse af ressourcerne. F.eks. størrelsen af en afdelings budget eller mængden af personale.

3. Repræsentation i magtfulde positioner.

4. Magtsymboler. F.eks. størrelsen på en ansats kontor.

Det er dog vigtigt at vurderingen af magt bliver fortaget i forbindelse med den strategi man ønsker at implementerer.


VIRKSOMHEDENS ETIK I afsnittet om virksomheds etik bliver spørgsmålet om, hvilke formål der bliver beregnet som vigtigst i forbindelse med interessenternes forventninger, rejst. Svaret på dette spørgsmål deles op i to kategorier; den etiske kontekst og den kulturelle kontekst. Derudover opremser de 3 niveauer for etiske spørgsmål der hører til virksomheds- og den offentlige sektor;

1. Makro niveauet som bl.a. handler om spørgsmålet om virksomheders rolle i det nationale og internationale samfund.

2. Inden for denne makroøkonomiske ramme handler corporate social responsibility om etiske spørgsmål når denne stilles overfor selskaber og der bliver formuleret og implementeret strategier.

3. På det individuelle niveau er fokus på individerne opførsel i organisationen