FANDOM


Mediemagt og konkurrence

Tekst: Lund, Anker Brink (2005): Institutionel konkurrenceevne på mediemarkedet


Tema/kort referat

Artikelen præsenterer medieforskningen i Danmark (2005), og ønsker på baggrund af dette at bidrage med et nyt forskningsfelt: "Institutionel konkurrence på mediemarkedet". Formålet er at øge opmærksomheden omkring medier som et forretning - og ikke blot som public service.


Hovedpointer

- Artikelen skildrer et nyt syn på medierne, hvor 1) medier = marked, 2) medievirksomheder bliver betragtet ud fra et ledelsesperspektiv og 3) institutionelt fænomen.

- Medierne placeres i skæringsfeltet ml. politik og forretning.

- Forretningsmulighed: Nationale medier til globale medier


Modeller og begreber

Hallin og Mancini: Model over mediesystemer (s. 9) 1) Democratic Corporatist (Korpotavistisk model) ex. Danmark, Sverige, Finland og Norge ("skandinavisk model") Medierne er domineret af public service 2) Polarized Pluralist (Klientisme) ex. Grækenland, Spanien, Italien, mv. Medierne tjener (parti)politiske instanser. 3) Liberal (Forretningspresse) ex. USA, Canada, Storbritanien. Liberale mediesystemer.


Citat

"Nyhedsinstitutionen anskuet som en journalistisk fødekæde må opfattes som et nationalt meningsmarked, der ikke længere kan holdes i provinsiel isolation fra det globale mediemarked"