FANDOM


Medieudvikling og digital kommunikation, HA(kom), 3. semester Nyheder og offentlighed

Tekst: Tuchman, Gaye (1972): Objectivity as strategic ritual: An examination of a newsmen’s notions of objectivity. American Journal of Sociology 4, 77: 660-679.


Tema/kort referat

Artiklen behandler objektivitet som et ’strategisk ritual’. I artiklen undersøger Tuchman hvordan journalister ved hjælp af forskellige faktorer forsøger at skabe objektiv viden. ’Objektiviteten’ bliver brugt som en beskyttelse af journalisten selv, og dennes avis mod kritik, fyringer, retssager, mv..


Hovedpointer

Objektivitet: Anses som et beskyttende element ml. journalisten og eventuelle kritikere.

Tre faktorer der påvirker journalistens syn på objektivitet

1) Form: Egenskaber ved nyhedshistorier, der kendetegner nyhedsprocedure, ex. brug af situationstegn i artikler, der understreger at det er en andens holdning – og ikke journalistens.

2) Indhold: Opfattelse af virkelighed, som journalisten tager for givet. Common sense kan være med til at afgøre om noget information kan blive accepteret som fakta - ikke altid ens opfattelse for journalist og læsere.

3) Interorganisatoriske relationer: Journalistens forhold til forskellige virksomheder påvirker hans syn på disse.

Disse faktorer udgør procedurer, der også betegnes som ’ritualer’. Procedurerne kan ligeledes være ’strategiske’, idet de kan beskytte for journalisten (og andre professioner, ex. læger, lærere, mv.), mod kritik.


Tankegange i argumentation

Gaye Tuchman er sociolog, og hendes primære interessefelt er sociologi i kultur (medier), køn, mv. Hun tror på at næsten alt kan ses ud fra et sociologisk perspektiv - som et problem. Artiklerne brugt i artiklen bidrager med et overordnet syn på journalister, baseret på empiriske eksempler fra ti nyhedshistorier, hvor Tuchman har deltaget som observant.


Modeller og begreber

Strategisk procedure: Journalisten kan benytte sig af fire strategiske procedure for at opfylde kravet om objektivitet (og dermed undgå kritik fra redaktører eller offentlighed)

1) Præsenterer modstridende holdninger i en sag

2) Præsenterer yderligere supplerende materiale, der understøtter udsagn (ikke bearbejdet – blot indsamlet)

3) Bruge udsagn i situationstegn, der understreger at det dækker over andres mening – ikke journalistens.

4) Besvare materiel fakta (hvem, hvad, hvornår, hvor, hvorfor og hvordan)


Kritik

Det er en gammel tekst (1972), men dens problematik og argumenter omkring denne er stadig relevante. Artiklen diskuterer journalistens opgave i forhold til objektivitet – og om hvorvidt man overhovedet kan tale om objektiv journalistik. Artiklens budskaber er underbygget med eksempler fra artikler, og den konstaterer at journalister (og andre professioner) bruger ’objektivitet’ defensivt som et strategisk ritual.

Artiklen bidrager dog ikke til en overordnet konklusion omkring hvad disse strategiske ritualer egentlig betyder for medierne generelt? Er de blot med til at beskytte journalisterne og aviserne, eller sikrer det objektiv journalistik og mediedækning?


Andre refleksioner

Artiklen kan bruges som et udgangspunkt i diskussionen omkring journalistens rolle i samfundet – i henhold til forrige gang (vedr. mediernes magt). Den er derudover brugbar i forhold til diskussionen omkring objektiv viden, og om hvorvidt det overhovedet er muligt at bedrive objektiv journalistik.